ทุ่งดาบ

Thailand tourism local livelihoods

Thailand tourism deserted beach palms

บ้านทุ่งดาบเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะพระทอง โดยมีทะเลอันดามันเป็นเขตแดน ประกอบไปด้วยมอแกลนและไทย จากเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547 ได้ทำลายบ้านเรือนที่อยู่ริมหาดและชีวิตผู้คนบางส่วนที่นี่ไป บางส่วนได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนฝั่งหรือห่างไกลจากชายหาด ในขณะที่บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม

จากท่าเรือห้างสูงมีเส้นทางถนนคอนกรีตแคบๆ ที่นำไปสู่ชุมชนเล็กๆ ของบ้านทุ่งดาบ และไปสิ้นสุดลงเมื่อผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งดาบ จากนั้นจึงเป็นเส้นทางที่ตัดไปตามทุ่งหญ้าเพื่อให้สัญจรติดต่อกัน รถยนต์บนเกาะแห่งนี้แทบจะไม่มีให้เห็น ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ได้ด้วยอาชีพประมงพื้นบ้าน ทั้งชายฝั่งและในป่าชายเลน การสัญจรบนเกาะแห่งนี้จะใช้รถอีแต๊ก ซึ่งชาวบ้านดัดแปลงเครื่องยนต์มาใช้งาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แห่งนี้

ปัจจุบันเกาะพระทองอยู่ภายระหว่างการดำเนินการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติ พื้นที่ป่าพรุซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าโดยรอบทุ่งดาบนั้นมีคุณค่ายิ่งในด้านการอนุรักษ์ บนเกาะแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มิอาจหาค่าได้ ทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของฝูงนกตะกรุมที่เหลิออยู่น้อยยิ่งในประเทศไทย