เส้นทาง

บริเวณชายฝั่งอันดามันตอนเหนือเป็นพื้นที่ที่สะดวกในการเดินทางทั้งโดยทางเครื่องบิน หรือ รถยนต์ ทั้งจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และระนอง

ตอนเหนือสุดของชายฝั่งอันดามันคือ จังหวัดระนอง ซึ่งมีสนามบินและสถานีรถโดยสารไว้บริการ ด้านใต้ของพื้นที่นี้คือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งสนามบินนานาชาติ และสถานีรถโดยสาร ในอีกด้านหนึ่งทางตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางหลักเช่นกันคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีทั้งสนามบินและสถานีรถไฟเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร

จุดเริ่มต้นในการมาเยือนถิ่นนี้อาจเริ่มจากคุระบุรี สุขสำราญ หรือกะเปอร์ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4

บางชุมชนได้มีบริการรถรับ-ส่ง ในขณะที่หลายชุมชนอาจแนะนำเส้นทางในการเดินทางเข้าหมู่บ้านแก่คุณ คุณสามารถติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้ประสานงานของแต่ละชุมชนโดยตรง สำหรับรายละเอียดในการเดินทาง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเดินทางและเริ่มมาจากสถานที่ใด