การทำวีซ่าและข้ามแดน

ผู้ถือพาสพอร์ตจาก 42 ประเทศสามารถทำวีซ่า ณ จุดข้ามแดนได้ในเมืองไทยสำหรับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว และอยู่ได้ 30 วัน วีซ่า ณ จุดข้ามแดนสามารถอยู่ได้ 30 วันและต้องแสดงตั๋วในการเดินทางกลับ เพื่อแสดงว่าคุณมีแผนในการเดินกลับ

ถ้าคุณต้องการอยู่ 30-60 วัน คุณต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยว 60 วันก่อนเดินทางเข้าเมืองไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า สามารถดูได้ที่ www.immigration.go.th หรือ www.thaivisa.com.

หลายคนได้ผ่านบริเวณอันดามันเหนือเพื่อออกไปทำวีซ่าที่ชายแดนระนอง ซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควร แต่สามารถดูรายละเอียดคำแนะนำได้ที่ Travelfish article.

มีหลายบริษัทที่ภูเก็ตให้บริการทำวีซ่าข้ามแดน ค่าบริการประมาณ 1,000-1,500 บาท โดยทั่วไปจะรวมค่าอาหารเช้าและเที่ยง รวมทั้งค่าเรือและค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง (ไม่รวมค่าใช้จ่าย หากต้องการค้างคืน)