ทางรถยนต์

รถยนต์

จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมายังระนองได้ดดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม อำเภอคุระบุรีตั้งอยู่ระหว่างระนองกับอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำหรับรถตู้พร้อมคนขับสามารถหาเช่าได้จากตัวเมืองหรืออำเภอ

รถเช่าสามารถเช่าได้จากภูเก็ต ทั้งจากสนามบิน และระนอง สำหรับแผนที่ในการเดินทาง สามารถดูได้จาก Google Maps.

รถโดยสารประจำทาง

การเดินทางมายังอันดามันเหนือโดยรถโดยสารประจำทางสามารถทำได้ง่ายและไม่แพง

แจ้งสถานที่ลงกับบัสโฮสเตสหรือคนขับล่วงหน้า หากต้องการลงที่คุระบุรี รถโดยสารจากภูเก็ตหรือพังงามักจะหยุดที่ตะกั่วป่า ซึ่งห่างจากคุระบุรีประมาณ 45 นาที

สถานที่ซึ่งสามารถหารถโดยสารมายังคุระบุรี:

จากกรุงเทพมหานคร

จากกรุงเทพมหานครสามารถมาโดยรถโดยสารประจำทางทั้งกลางวันและกลางคืน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงสำหรับคุระบุรี และ 8 ชั่วโมงสำหรับระนอง จากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ซึ่งมีทั้งจากบริษัทขนส่งจำกัดและบริษัทเอกชนให้บริการ ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาที่คุณต้องการออกเดินทาง

สำหรับการติดต่อสอบถามสถานีขนส่งกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ 02 435 1199, 02 435 1200

กรุงเทพมหานคร - ระนอง

นิวมิตรทัวร์ 
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่งและวีไอพี ออกเดินทางจากขนส่งสายใต้ทุกวัน เวลา 08.10 น. และ 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม 02 894 6115, 077 811140

โชคอนันต์ทัวร์
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่งและวีไอพี ออกเดินทางจากขนส่งสายใต้ทุกวัน เวลา 08.10 น. และ 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม 02 894 6300-2, 077 811337, 077 812128

กรุงเทพมหานคร – คุระบุรี

รถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใใหม่ ทั้งกลางวันและกลางคืน ปรับอากาศชั้นหนึ่งและชั้นสอง ราคาประมาณ 400 บาทขึ้นไป ในการซื้อตั๋วโดยสารต้องระบุว่าลงที่คุระบุรี ในกรณีที่ไม่มีที่นั่ง สามารถเดินทางมาลงที่ระนองและหารถโดยสารต่อมาที่คุระบุรี

จังหวัดอื่นๆ

จากระนอง มีรถโดยสารที่ลงใต้มายังกะเปอร์ สุขสำราญ และคุระบุรี หลายเที่ยวต่อวัน สามารถสอบถามได้ที่สถานีรถโดยสาร

จากภูเก็ต มีรถโดยสารของบริษัทรุ่งกิจทัวร์จำกัด วิ่งระหว่างภูเก็ต-ระนอง และภูเก็ต-ชุมพร ซึ่งจะผ่านคุระบุรี สุขสำราญ และกะเปอร์ สามารถตรวจสอบเวลาเดินรถได้จากเว็บไซต์ รถจะพักที่ตะกั่วป่าประมาณ 15-20 นาที

จากพังงา มีรถโดยสารมายังคุระบุรีและระนอง เวลา 08.30, 12.30 และ 13.30 น.

จากกระบี่ มีรถโดยสารมายังระนอง เวลา 07.00, 11.00 และ 12.00 น.

จากสุราษฎร์ธานี มีรถโดยสารมายังตะกั่วป่าระหว่างเวลา 09.00 และ 16.00 น. ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง จากนั้นนั่งรถโดยสารจากตะกั่วป่ามาคุระบุรี

จากตะกั่วป่า มีทั้งรกโดยสารปรับอากาศและพัดลม ตะกั่วป่าเป็นจุดจอกรถจากที่ต่างๆ เพื่อไปยังระนอง ชุมพร และกรุงเทพฯ

จากเขาหลัก มีรถโดยสารผ่านจากภูเก็ต ทั้งนี้จะต้องเป็นรถที่ผ่านคุระบุรี หรืออาจมาลงที่ตะกั่วป่า เพื่อต่อรถมายังคุระบุรี