เครื่องบิน

สนามบินที่ใกล้คุระบุรีคือ ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี จากนั้นสามารถเดินทางมายังคุระบุรี สุขสำราญ และกะเปอร์ ได้ทางรถยนต์ 

สนามบินภูเก็ต

สนามบินนานาชาติภูเก็ตห่างจากคุระบุรีประมาณ 180 กิโลเมตร มีสายการบินภายในประเทศหลายสายการบินที่มายังภูเก็ต จากสนามบินภูเก็ตสามารถขึ้นรถโดยสารหรือรถรับจ้างมายังสถานีรถโดยสาร (ประมาณ 25 กิโลเตรจากสนามบิน) เพื่อต่อรถมายังคุระบุรี หรืออาจรอบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษมเพื่อต่อรถโดยสารมายังคุระบุรี

สนามบินสุราษฎร์ธานี

จากสนามบินสุราษฎร์ธานี สามารถหารถรับจ้างเพื่อมาต่อรถโดยสาร หรือเหมารถมายังคุระบุรี สุขสำราญ หรือกะเปอร์

สายการบิน

ติดต่อสอบถาม
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ: 02 132 1888
สนามบินนานาชาติภูเก็ต: 07 635 1166