โทรศัพท์และโทรสาร

โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านมีให้บริการทั่วไป ทั้งที่ร้านอินเตอร์เน็ตและโรงแรม สัญญาณโทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่อาจไม่มี หรือมีแค่บางบริษัท บ้านทะเลนอกมีสัญญาณโทรศัพท์ของดีแทคเท่านั้น