เงิน

ข้อแนะนำ: สำหรับชาวต่างชาติควรมีเงินบาทก่อนที่จะเข้าพื้นที่หรือหมู่บ้าน

ธนาคารพร้อมตู้เอทีเอ็มสามารถหาได้ในอำเภอทั้งคุระบุรี สุขสำราญ และกะเปอร์ ธนาคารเปิกให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สำหรับร้านค้าเล็กๆ ในพื้นที่อันดามันเหนือไม่รับเครดิตการ์ด แต่ตัวแทนท่องเที่ยวหรือโรงแรมบางแห่งอาจรับ

การแลกเปลี่ยนเงินอาจทำได้ที่ธนาคาร สนามบิน หรือสถานที่รับแลกในแหล่งท่องเที่ยว ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ www.xe.com