ไฟฟ้า

ไฟฟ้าในเมืองไทยใช้กระแสสลับ 220 โวลต์ ในฤดูมรสุมบางครั้งอาจเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ ในบางพื้นที่อาจยังไม่มีไฟฟ้า แต่ใช้เครื่องปั่นไฟแทน เช่น เกาะสุรินทร์ บ้านไลออนส์ และทุ่งดาบ