เดินทางกับเด็ก

หากมีเด็กร่วมในการเดินทางสามารถแจ้งหมู่บ้าน หรือที่พักที่คุณต้องการไปล่วงหน้า อาหารอาจต้องบอกล่วงหน้าในกรณีที่ไม่ทานเผ็ด หรือแพ้อาหารบางชนิด อาจต้องเตรียมร่มหรือหมวกในกรณีที่ไปชายหาด และควรดูแลเมื่อลงเล่นน้ำทะเล เนื่องจากบางบริเวณอาจเป็นชายหาดที่ตัดลง สอบถามจากคนในพื้นที่ก่อนที่จะลงเล่นน้ำทะเล นมหรืออาหารสำหรับสามารถหาซื้อได้จากบริเวณตัวอำเภอ