อาสาสมัคร

volunteering - mangrove restoration

การเป็นอาสาสมัครหรือร่วมในโครงการของชุมชนเป็นทางหนึ่งในการตอบแทนชุมชนที่คุณได้มาเยือน บางชุมชนได้มีโปรแกรมสำหรับอาสาสมัคร ในขณะที่อีกหลายชุมชนกำลังทำเรื่องนี้อย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรมนั้นมีทั้งการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมและประถม การอนุรักษ์ป่าโกงกาง หรือการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใหญ่โตนัก โครงการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน และอาจจะไม่มีตลอดทั้งปี ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับชุมชนก่อนเพื่อป้องกันความผิดหวัง

ชุมชนที่กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์มักจะต้องการอาสาสมัครเพื่อเป็นโครงการนำร่อง และให้ความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องที่กำลังพัฒนา หากไม่มีความคิดเห็นให้กลับมายังชุมชน การพัฒนาก็อาจดำเนินไปได้เพียงเล็กน้อย โดยการร่วมอยู่ ร่วมกิน ร่วมทำ กับคนในชุมชน การสนับสนุนทางด้านการเงินของคุณจะเป็นการสาธิตถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและที่พัก คุณอาจจำเป็นต้องรับผิดชอบเอง เนื่องจากในหลายแห่งอาจไม่พร้อมในการให้ความสะดวกในด้านนี้แก่คุณ

ชุมชนที่พร้อมรับอาสาสมัครมีทั้ง ม่วงกลวง บ้านไลออนส์ และบ้านทะเลนอก

งานอาสาสมัครผ่านทางองค์กรในพื้นที่ ติดต่อได้ที่ Naucrates, Andaman Discoveries, Mangrove Action Project และ Koh Ra Ecolodge.

 

volunteering - organic garden

volunteering - community development