วัฒนธรรม

culture - village tour

หลายหมู่บ้านในพื้นที่นี้ได้เสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางหมู่บ้านได้รับรางวัล เนื่องจากได้มีการพัฒนาอย่างดี ในขณะที่บางหมู่บ้านยังคงค้นหาแนวทางในการแบ่งปันประสบการณ์ในวิถีชีวิตของพวกเขา การมีส่วนร่วมของคุณในการมาเยือนหมู่บ้านจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่หาค่ามิได้สำหรับคนในชุมชนและบังคงได้มีส่วนช่วยการสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่

ในขณะที่มาเยือนพื้นที่และชุมชน คุณสามารถก่อให้เกิดความแตกต่างด้วยการเป็นผู้มาเยือนที่น่านับถือ กรุณาแต่งกายโดยให้ความเคารพต่อชุมชน ถามผู้ที่ถูกถ่ายภาพก่อนที่จะลั่นชัตเตอร์ และโปรดจำว่าไม่มีการนำแอลกอฮอร์และเนื้อหมูเข้าไปในชุมชนมุสลิม หาลยหมู่บ้านมีระเบียบในการมาเยือน เพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตนในระหว่างที่อยู่ในชุมชน

ทัวร์หมู่บ้าน

culture - homestay

สิ่งสำคัญต่อประสบการณ์ทีเป็นหนึ่งเดียวในการมาเยือนอันดามันเหนือคือการใช้เวลากับชุมชน ชุมชนที่นี้มีทั้งมุสลิม พุทธ และมอแกน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจ ต่อกัน ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน หลายชุมชนได้เสนอทัวร์หมู่บ้านและวัฒนธรรมพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณ

ช่วงเวลาประทับใจที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวในขณะที่คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งในการคั่วกาหยี (มะม่วงหิมพานต์) เก็บผลไม้ ช่วยในการซ่อมอวนหรือถักอวน หรือแม้ในขณะที่นั่งพูดคุยกับชาวบ้าน ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว และไม่อาจจะหาได้ในที่ใด

สำหรับชุมชนที่เสนอการทัวร์หมู่บ้าน สามารถติดต่อได้ที่: บ้านไลออนส์ บ้านทะเลนอก เกาะระ เกาะสุรินทร์ และ ม่วงกลวง

 

เรียนรู้การทำหัตถกรรม

culture - handicrafts

พบกับการทอโสร่งได้ที่โตนกลอยและบ้านนา ร่วมเรียนรู้ไปกับกลุ่มทอผ้า หรือทำสบู่สมุนไพรกับกลุ่มทำสบู่ที่บ้านทะเลนอก ที่ซึ่งคุณยังสามารถหัดทำบาติกได้ด้วยเช่นกัน หรืออาจหยุดที่ม่วงกลวง เพื่อเรียนรู้การทำกระจง (ตะกร้าสานขนาดเล็ก) หัตถกรรมมากมายที่คุณสามารถพบได้ในพื้นที่นี้ที่หน้าหัตถกรรมท้องถิ่น

 

โฮมสเตย์

culture - homestay

การพักกับบ้านโฮมสเตย์เป็นประสบการณ์ที่พิเศษยิ่ง คุณจะได้รู้จักกับวิถีชีวิตของเจ้าของบ้าน การต้อนรับและความอบอุ่นในวิถีชนบททำให้รู้สึกเหมือนการกลับมายังบ้านของตน หลายชุมชนในพื้นที่ได้รับรางวัลในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ดีเยี่ยม และยังมีประสบการณ์กับการต้อนรับแขกจากหลากหลายแหล่งที่มา

โฮมสเตย์ในพื้นที่นี้มีการจัดพื้นที่นอนที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง และพัดลม อาหารจะได้รับการจัดเตรียมอย่างดีจากเจ้าของบ้าน แม้ว่าในบางครั้งเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกับแขก

บ้านพักโฮมสเตย์ สามารถติดต่อได้ที่ บ้านไลออนส์ บ้านทะเลนอก และ ม่วงกลวง

อาหารพื้นเมือง

culture - delicious food

สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นในการมาเยือนชุมชนท่องเที่ยวคืออาหาร ทุกมื้อเป็นอาหารพื้นเมืองของทางใต้ที่มีรสชาดเผ็ดร้อน จัดเตรียมโดยเจ้าของบ้าน อาหารหลากหลายชนิดชวนน้ำลายสอที่เตรียมจากของทะเลสดๆ และเครื่องปรุงที่ใหม่สด ระหว่างมื้ออาหารคุณสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราวและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ในอริยาบถที่เป็นกันเอง

เรียนรู้การทำอาหารพื้นเมืองที่ บ้านไลออนส์ บ้านทะเลนอก และ ม่วงกลวง