หัตถกรรมท้องถิ่น

handicrafts - nipa palm weaving

กลุ่มหัตถกรรม

หลังจากประสบภัยจากสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547 หลายหมู่บ้านได้มีการตั้งกลุ่มหัตถกรรมขึ้น เพื่อสร้างรายได้เสริมและช่วยในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม่บ้านหลายคนต้องตกอยู่ในฐานะแม่หม้ายที่สูญเสียคนอันที่รักไปกับสึนามิ เมื่อมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานร่วมกัน ทำให้พวกเขาเหล่านี้รู้สึกสบายใจและอบอุ่น ทักษะใหม่และโอกาสในการพัฒนาความเชื่อมั่น เป็นการสร้างความหวังในเวลาที่จำเป็น

คุณสามารถร่วมกับกลุ่มหัตถกรรมได้ที่บ้านทะเลนอกและม่วงกลวง นอกจากนั้นที่โตนกลอยและบ้านนา

handicrafts - batik making

 

กลุ่มสบู่และบาติก บ้านทะเลนอก

handicrafts - soap making

หลายครอบครัวที่บ้านทะเลนอกที่แม่บ้านต้องเป็นแม่หม้ายอันเนื่องมาจากสึนามิ เพื่อสร้างรายได้ที่จำเป็นต่อครัวเรือน แม่บ้านที่นี่ได้รวมตัวกันจากการสนับสนุนโดยองค์กรจำนวนมากทั้งจากภาครัฐและเอกชน และตัดสินที่จะทำสบู่เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สบู่ของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยปราศจากเครื่องจักร มีกลิ่นและสีที่แตกต่างออกไป ตั้งแต่ตะไคร้หอม ดอกคำฝอย กระวาน ฯ ขนาดและรูปลักษณ์ของสบู่ก็แตกต่างกัน ทั้งที่อยู่ในกะลามะพร้าวขัดอย่างสวยงาม และเป็นก้อนพร้อมใช้ คุณสามารถซื้อหาได้โดยตรงจากกลุ่มเมื่อมาเยือนหมู่บ้าน หรือหาซื้อได้จาก Thai Craft องค์กรที่สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มบาติกตั้งขึ้นหลังกลุ่มสบู่ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มเห็นถึงความสำเร็จของกลุ่มสบู่และมีความถนัดที่จะทำบาติก การทำบาติกที่นี่เป็นการทำเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำบาติก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีจำหน่ายเฉพาะผู้ที่ต้องการ โดยสามารถติดต่อที่กลุ่มได้โดยตรง

รู้จักกับกลุ่มนี้ได้มากขึ้นที่หน้าร่วมทำหัตถกรรม

ติดต่อ: ลัดดา อาดหาญ (พิ้งค์) 
โทรศัพท์: +66 (0) 83 643 4220

กลุ่มเรือมอแกน ปากจก

handicrafts moken boat group

บ้านปากจกถูกทำลายโดยสึนามิอย่างราบคาบ และคนปากจกได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างบนฝั่ง หลายคนได้สูญเสียเรือประมง และไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว เพื่อนอันดามันเหนือ (North Andaman Tsunami Relief, NATR) ได้ร่วมกับชาวบ้านปากจกในการทำเรือมอแกนจำลอง เพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนพวกเขา เรือลำน้อยที่ทำจากไม้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อตั้งเป็นกลุ่มเรือมอแกน เรือจำลองสามารถสั่งทำและหาซื้อได้ที่อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

ติดต่อ: ธำรงค์ ชมภูศรี (ตุ๋ย) 
โทรศัพท์: +66 (0) 87 917 7165

กลุ่มมัดย้อม ปากเตรียม

บ้านปากเตรียมตั้งอยู่บนแหลมทราย ซึ่งโดนสึนามิทำลายอย่างไม่เหลือสิ่งใด หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้ย้ายขึ้นมาอยู่บนฝั่ง ส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูหมู่บ้านคือการอบรมการทำมัดย้อม โดยการใช้สีจากธรรมชาติในการย้อม รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นมีมากมาย ทั้งโสร่ง กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ทั้งนี้สามารถสั่งทำได้ตามต้องการ คุณสามารถร่วมเรียนรู้การทำมัดย้อมได้กับสมาชิกกลุ่ม

ติดต่อ: รอกีม๊ะ โต๊ะพ่อ (กี้) 
โทรศัพท์: +66 (0) 87 277 1160

กลุ่มหัตถกรรมมอแกน

handicrafts - moken crafts

ชายชาวมอแกนเป็นช่างฝีมือในการทำเรือบ้านมอแกน “ก่าบาง” ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีความสามารถในการสานเตยทะเลเป็นเสื่อ ตะกร้า กระเป๋า สีย้อมจากธรรมชาติให้สีสันที่สวยงาน ทั้งชมพู ม่วง และเขียว ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นของฝากที่มีคุณค่ายิ่ง ผลิตภัณฑ์ของชาวมอแกนมีจำหน่ายบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติบนเกาะสุรินทร์ โดยชาวมอแกนมาจำหน่ายเอง การช่วยซื้อผลิตภัณฑ์จากพวกเขาเป็นการช่วยเหลือพวกเขาที่เหมาะสมกว่าการบริจาคเงินให้แก่พวกเขาโดยตรง

 

กลุ่มสานกระจงม่วงกลวง

handicrafts basket weaving

การสานใบจากด้วยฝีมือของคนในชุมชน ทำให้เกิดงานที่น่าสนใจ ทั้งในรูปตะกร้า เสื่อ และภาชนะในการใส่ของ ที่ม่วงกลวงก็เช่นกัน คุณสามารถร่วมเรียนรู้การทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้จากกลุ่มสานกระจงโดยการเข้าร่วมทำหัตถกรรม

ติดต่อ: วิลาวัลย์ เสบสบาย (โจโจ้)   
โทรศัพท์: 66 (0) 89 287 0471, 66 (0) 77 842 117
อีเมล์: