การอนุรักษ์

ทริปการอนุรักษ์

conservation - wild orchid

ชุมชนในพื้นที่อันดามันเหนือต่างก็ประสบความสำเร็จในการเชื่อมการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ กิจกรรมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นการอนุรักษ์ป่าโกงกาง การอนุรักษ์พลับพลึงธาร และการศึกษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชน

กลุ่มล่องแพคลองนาคาและบ้านนา ยินดีเป็นอย่างยิ่งหากมีผู้ที่เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ และสนับสนุนพวกเขาในการปกป้องแม่น้ำลำคลองที่เป็นดังสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีพ

กลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้แก่ บ้านไลออนส์ บ้านทะเลนอก โตนกลอย และม่วงกลวง

นอกจากนั้นคุณยังสามารถเข้าร่วมกับการอนุรักษ์ โดยการเป็นอาสาสมัครกับ Naucrates ในการอนุรักษ์เต่าทะเล การฟื้นฟูป่าโกงกางหลังสึนามิ และการติดตามตรวจสอบหญ้าทะเล หรือ Mangrove Action Project สำหรับการฟื้นฟูป่าชายเลน

 

conservation - mangrove restoration

conservation - sea turtle monitoring