การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

responsible tourism

การช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาเส้นทางเดินป่าอาจจะไม่ใช่ความต้องการของทุกคนในการพักผ่อนวันหยุด แต่สำหรับเดฟและเมอริดิธสิ่งนี้ได้พิสูจน์ถึงมุมมองที่น่าสนใจในวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การคุกคามจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในภาคใต้ชองเมืองไทย ช่วงเวลาหนึ่งในวันหยุดพักผ่อนของทั้งคู่ พวกเขาได้ไปพักกับโฮมสเตย์ที่บ้านทะเลนอก และได้เข้าร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านในการพัฒนาเส้นทางเดินป่าเพื่อนักท่องเที่ยวที่จะมาในอนาคต

“เราชอบที่จะท่องเที่ยวในลักษณะนี้ เพราะมันเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย” เมอริดิธได้อธิบาย “สำหรับเรา มันเพิ่มคุณค่าต่อชีวิตของเรา และทำให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ในโลกใบนี้ ชาวบ้านได้มีส่วนจากประสบการณ์ของพวกเขา ตัดสินใจว่าการท่องเที่ยวจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาอย่างไร มากกว่าที่ให้การท่องเที่ยวแบบใหม่มาทำให้พวกเขาเปลี่ยนไป”

ในขณะที่การท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ ก็เกิดความเสี่ยงต่อชุมชนที่ไม่ได้มีการเตรียมตัว ทั้งในด้านทักษะของงานและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

responsible tourism

เพื่อเผชิญกับแนวโน้มนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนชุมชนที่นำเสนอทางเลือกที่เป็นตัวของตัวเองได้ปรากฏมากขึ้นกว่าการคล้อยตามการท่องเที่ยวที่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยว

ในฐานะผู้มาเยือนในพื้นที่นี้ คุณมีทางเลือกที่จะท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

เรียนรู้มากขึ้นกับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่นี้ คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจุดหมาย ชุมชนและสถานที่น่าสนใจ พร้อมกับกิจกรรมการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชน

นอกจากนี้ คุณสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดหมายในการมาเยือนที่นอกเหนือจากพื้นที่อันดามันเหนือ

การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

หมู่บ้านเหล่านี้ได้เสนอการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล่องแพไปจนถึงที่พักแบบโฮมสเตย์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ

  • สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน - เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นในการช่วยเหลือชุมชนให้พัฒนาเพื่อสนองความต้องการของตลาด แต่ยังคงดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ เว็บไซต์นี้เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งคู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  • เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ - ช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ เพื่อชักนำให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน

  • เครือข่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันใต้อย่างยั่งยืน - เป็นเครือข่ายของชุมชนชายฝั่งอันดามันตอนใต้จำนวน 11 หมู่บ้านในจังหวัดสตูลและตรัง เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลการเดินทางที่ง่ายต่อการรับรู้ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ภาพรวมของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ