นาคา

naka village - youth conservation

ทัศนียภาพของเทือกเขาที่สวยงามของนาคา และแหล่งอาศัยของพืชหายากที่เพียงแห่งเดียวในโลก พลับพลึงธาร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หญ้าช้อง พืชน้ำจืดที่มีใบยาวคล้ายสายริบบิ้น และดอกสีขาวที่บอบบาง ซึ่งจะบานในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม โชคร้ายยิ่งที่พลับพลึงธารต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายที่หนักหนาจากการขุดลอกคลอง และการเก็บหัวเพื่อขายในตลาดในฐานะพืชน้ำในตู้ปลา

เพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งพลับพลึงธาร ชาวบ้านในพื้นที่จึงได้รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพลับพลึงธาร และได้มีการเสนอการล่องแพเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงความสวยงามของสิ่งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งของการล่องแพจะถูกใช้เพื่อการอนุรักษ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการมาทัศนศึกษาของนักเรียน กลุ่มยังได้สนับสนุนมีการอนุบาลพลับพลึงธาร ซึ่งดูแลโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อช่วยในการปลูกเพิ่ม

อีกสถานที่ที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีผืนป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ และมีสายน้ำไหลรวมกันเป็นคลองนาคา ซึ่งเป็นบ้านของพลับพลึงธาร

naka village - endangered water lily

naka village - river rafting