ม่วงกลวง

maung kluang village - vista

เจ้าของบ้านที่อบอุ่นด้วยน้ำใจ ให้คุณได้สัมผัสกับมุมมองที่ลึกซึ้งของวิถีชีวิตชาวประมงมุสลิมและการเกษตรหมู่บ้าน ด้วยประสบการณ์หลายปีในการต้อนรับผู้มาเยือนสู่บ้านของตน เจ้าบ้านที่นี่พร้อมในการต้อนรับแขกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีพ.ศ. 2550 ม่วงกลวงได้รับรางวัลในฐานะเป็นชุมชนที่ทำการการท่องเที่ยวโดยชุมชนยอดเยี่ยมของภาคใต้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ล้อมรอบด้วยชายหาดที่เงียบสงบของอุทยานแห่งชาติแหลมสน ม่วงกลวงพรั่งพร้อมไปด้วยชายหาดที่เหยียดยาว ป่าโกงกาง และวิวพาโนรามาของอ่าวกะเปอร์ที่ได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ

maung kluang village - livelihoods

ด้วยเรือหางยาว ผู้มาเยือนสามารถสำรวจอ่าวกะเปอร์และกระชังปลา หรือเยือนเกาะใหญ่น้อยในอุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งการดำน้ำดูปะการังสามารถทำได้ในฤดูแล้ง การเยือนอ่าวกะเปอร์เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดูนก และอำนวยให้เกิดมุมมองที่ลึกซึ้งที่ป่าโกงกางมีต่อวิถีชีวิตชาวประมง การเยือนอ่าวกะเปอร์สามารถร่วมกับการแวะพักทานอาหารกลางวันที่บ้านแหลมนาว ที่ซึ่งอาหารทะเลสดๆ กำลังรอคอยคุณ

มุ่งหน้าสู่ฝั่ง เส้นทางดอยร้อยวิวที่ผ่านเนินเขา ขึ้นไปสู่จุดชมวิวที่มองออกไปสู่ท้องทะเลอันดามัน กิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูกโกงกาง การสอนหนังสือ และช่วยในเรื่องการจัดการ ก็มีให้ร่วม

maung kluang village - tourism group

ในช่วงเย็นย่ำ ชาวบ้านที่นี่อาจมารวมกลุ่มกันเพื่อรับฟังเรื่องเล่าหรือบทเพลง เรียนรู้การสานต่างๆ หรือชมการแสดงจากเยาวชน

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดง คุณอาจเลือกที่จะพักกับโฮมสเตย์หรือบังกะโลในสวนผลไม้ หรืออีกทางเลือกหนึ่งกับรีสอร์ตที่อยู่ใกล้เคียง อันดามันพีชรีสอร์ต