กิจกรรม

หมายเหตุ: กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถจองผ่านอุทยานแห่งชาติ คุณต้องจ้างเรือไปยังหมู่บ้านมอแกน ติดต่อมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในหมู่บ้าน สอบถามเกี่ยวกับทัวร์หมู่บ้านหรือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติช่อกมาด๊ะห์

ทัวร์หมู่บ้าน

koh surin - moken village tour

koh surin - nature trail hike

ทัวร์หมู่บ้านเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ความสันพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างชาวมอแกนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพวกเขา เมื่อคุณขึ้นจากเรือ คุณจะสังเกตเห็นเสาสีสันสดใส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวมอแกนมีเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักสิทธิ์ในธรรมชาติ

ทัวร์หมู่บ้านเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ความสันพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างชาวมอแกนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพวกเขา เมื่อคุณขึ้นจากเรือ คุณจะสังเกตเห็นเสาสีสันสดใส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวมอแกนมีเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักสิทธิ์ในธรรมชาติ

ถามมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้:

  • มอแกนกับสึนามิ
  • เรือบ้านก่าบาง
  • หัตถกรรมท้องถิ่น อย่าลืมกระเป๋าสตางค์!
  • พืชสมุนไพรและพืชในชีวิตประจำวัน

ระดับความยาก: ง่าย
ระยะเวลา: ครึ่งวัน

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติช่อกมาด๊ะห์

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติช่อกมาด๊ะห์จะนำไปสู่การเรียนรู้ถึงการใช้อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตมอแกน ช่อกหมายถึงเรือขนาดเล็กในภาษามอแกน และมาต๊ะห์เป็นชื่อของมอแกนที่ทอดสมอที่อ่าวแห่งนั้น

koh surin - moken village wisdom

โครงการนำร่องอันดามันได้จัดทำคู่มืออย่างง่ายสำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติช่อกมาด๊ะห์.

มอแกนได้ใช้เส้นทางนี้มาหลายชั่วอายุคน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ที่พัก และยารักษาโรค ตามเส้นทางมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ-วัฒนธรรมทั้งหมด 20 จุด เกี่ยวกับพืชและการใช้ประโยชน์ เส้นทางนี้เกิดจากความร่วมมือกันของหลายองค์กร ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และสมาชิกในหมู่บ้าน เส้นทางนี้ได้ช่วยในการเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เส้นทางเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่บอกถึงการคุกคามโดยตรงต่อวิถีชีวิตชาวมอแกน แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยการนำทางโดยมัคคุเทศก์ชาวมอแกน คุณได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ชุมชนมอแกนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง

ระดับความยาก: ปานกลาง
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง