เกาะระ

koh ra - beach sunset

บ้านเกาะระตั้งอยู่ที่เกาะระ ในพื้นที่ป่าชายเลน หมู่บ้านประกอบด้วยคนมอแกนจากเกาะสุรินทร์และคนไทยจากบนฝั่ง คนมอแกนที่นี่ได้รับสิทธิเป็นคนไทยและได้รับบัตรประชาชนไทย โดยได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเพียง 10 หลัง และมีคนอยู่อาศัยประมาณ 20 คน

การเดินทางไปเยือนเกาะระของคุณมีส่วนช่วยในการสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนที่นี่ เยือนหมู่บ้านนี้และพบกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พบกับพืชในป่าที่สามารถนำมาทำอาหารและยาพื้นบ้าน คุณสามารถไปเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ได้โดยติดต่อผ่านเกาะระอีโคลอดจ์ ยังไม่มีกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นทางการหรือผู้ประสานงานโดยตรง รวมทั้งยังคงไม่มีบ้านพักโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านนี้ แต่คุณสามารถเลือกพักได้ที่เกาะระอีโคลอดจ์

koh ra - rare orchids