กิจกรรม

traditional longtail

กิจกรรม


โฮมสเตย์บ้านนอกนา

jungle river

บ้านนอกนาเป็นชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านที่งดงามด้วยชายหาดทรายขาว ซึ่งทอดตัวยาวทางทิศเหนือลงมาทางใต้ของทิศตะวันตก สถานที่โบราณของทุ่งสนามบินที่เป็นทุ่งหญ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ชุมชนใช้เป็นแหล่งเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแหล่งใหญ่ จนนักท่องเที่ยวต้องแวะมาชื่นชมบรรยากาศแบบลูกทุ่งติดชายหาดทุกครั้งไปที่แวะมาเยือน  บรรยากาศของมิตรภาพที่อบอุ่นของชาวนอกนาผ่านการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ จากท้องทะเลอันดามันเป็นมนตร์เสน่ห์ที่ตรึงใจไม่รู้ลืม

โฮมสเตย์ชุมชนคลองโตน  บ้านเมืองใหม่

ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นของชุมชนกลางป่าเขาพระพิชัยในวิถีของชุมชนต้นน้ำที่ทุกคนช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำในเขตป่าชุมชนคลองโตนอันมีน้ำตกโตนทองที่สวยงามและต้นไม้โบราณที่มีพูพอนกว้างใหญ่ขนาด 10 คนโอบหนึ่งเดียวของชาวคลองโตนที่หวงแหนดูแลรักษา ในปัจจุบันบ้านพักแบบโฮมสเตย์ได้เริ่มรับท่องเที่ยวได้ 5 หลัง เน้นการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวกับวิถีของชุมชนชาวใต้กลางสวนยางพาราและแอบอิงธรรมชาติทั้งป่าเขาและป่าชายเลน พร้อมปั่นจักรยานเข้าไปในคลองโตนและล่องเรือแคนูผ่านป่าชายเลนดั้งเดิม

เกาะผ้า

เกาะเล็กๆ ทางด้านตะวันตกที่สามารถมองเห็นได้จากชายหาดเกาะคอเขา มีแนวปะการังอ่อนที่กำลังเติบโตตามแนวเกาะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะคอเขา  สามารถเล่นน้ำ ดำน้ำ ตกปลา และอาบแดด บนชายหาดเล็กๆ ที่เงียบสงบ

ระดับความยาก: ง่าย
ระยะเวลา: ครึ่งวัน

เมืองโบราณทุ่งตึก หรือแหล่งโบราณคดีเหมืองทอง

ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ตรงข้ามกับปากแม่น้ำตะกั่วป่า มีลักษณะเป็นเนินซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน โบราณวัตถุที่พบที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ภาชนะดินเผาและเครื่องแก้วจากตะวันออกกลาง เครื่องถ้วยชามสมัยราชวงศ์ถัง ภาชนะดินเผาพื้นเมือง ลูกปัดหินปละแก้วจำนวนมาก นอกจากกนี้ยังมีการพบรูปเคารพทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ สะท้อนว่าที่แห่งนี้เดิมเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีผู้คนจากดินแดนต่างๆ เดินทางเข้ามาติดต่อทำการค้า ซึ่งจัดเป็นสถานีทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลของโลก ระหว่างจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งโรมัน

ระดับความยาก: ง่าย
ระยะเวลา: 2-3 ชั่วโมง

น้ำตกโตนทอง

jungle waterfall

น้ำตกอันงดงามหนึ่งเดียวของชาวเกาะคอเขาอันเป็นต้นน้ำจืดแหล่งสุดท้ายของชาวเกาะคอเขา เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามายือน พบกับความงามของแผ่นน้ำที่กระจายเป็นละอองเย็นที่คุ้มค่ากับการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและผาดโผนเพื่อเข้าไปเยี่ยมชม น้ำตกโตนทองนั้นปิดซ่อนตัวอยู่ในจุดไข่แดงของต้นน้ำที่ชุมชนพยายามดูแลรักษาไว้ในรูปของป่าชุมชนคลองโตน รอผู้มาเยือน สัมผัสความงามอันมีช่วงเวลาที่เปิดให้เยี่ยมชมในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์เท่านั้น

ระดับความยาก: ปานกลาง - ยาก
ระยะเวลา: ครึ่งวัน ถึงหนึ่งวัน

การทำลูกปัดแก้วโบราณ

เรียนรู้การทำลูกปัดด้วยลวดลายแบบโบราณดังที่มีการขุดพบที่เมืองโบราณทุ่งตึก ทั้งลายม้าลาย ลูกปัดอำพัน ลูกปัดน้ำค้าง เหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก

ระดับความยาก: ง่าย
ระยะเวลา:
1-2 ชั่วโมง

ดูนก

ตามเส้นทางที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และจุดดูนกจุดต่างๆ มีหอดูนกสำหรับผู้ที่มีเวลาในการชม เกาะคอเขานั้นมีนกหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นนกอพยพและนกประจำถิ่น ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูนกคือ ช่วงเวลาเช้าตรู่

ระดับความยาก: ง่ายถึงปานกลาง
ระยะเวลา: ช่วงเช้าหรือเย็น

พายคายัก

jungle river kayaking

ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ลำคลองและทะเล ชมความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เช่น แม่หอบ หอย ปู และน้ำตกขนาดเล็ก

ระดับความยาก: ง่ายถึงปานกลาง
ระยะเวลา: 2-3 ชั่วโมง