หาดประพาส

หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอันดามัน ขนาบด้วยป่าชายเลน เป็นหมู่บ้านชาวประมงมุสลิม ที่โดนทำลายด้วยสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนไม่มีสิ่งใดเหลือ กว่า 50 ชีวิตได้สูญเสียไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ หลายคนได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัย 35 หลัง ผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับทะเล วิถีแห่งพรานทะเลคือสิ่งที่พวกเขาดำรงอยู่ เรือหัวโทง (เรือหางยาว) เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ บ้านทับเหนือ เนื่องจากอยู่ด้านบนของตลาดกำพวน

ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย บริการงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
 

deserted beach sunsets

village life in Hat Prapat

traditional long-tail boat