ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน

วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวนและพิพิธภัณฑ์สึนามิคือ การปรับความยือหยุ่นของชุมชนในด้านภัยธรรมชาติ กระตุ้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนในพื้นที่

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวนมีบริการที่พักริมฝั่งคลองกำพวน ใกล้กับตลาด ปลูกพืชท้องถิ่น และสมุนไพร ให้ความร่มเย็น มีคลองกำพวนที่ใสสะอาด ไหลเชื่อมลงสู่ทะเล น่ารื่นรมย์สวยงามมาก เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประชุม บ้านพักเป็นแบบล้านนา ประกอบด้วยไม้ทั้งหลัง เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวนมีบริการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนากองทุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สถานที่ให้บริการพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ทั้งกลางแจ้งและในร่ม บริการอินเตอร์เน็ต ที่พัก และพิพิธภัณฑ์สึนามิ ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป (บางบริการมีการคิดค่าใช้จ่าย) อาคารมีการออกแบบให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ ภายในและภายนอกตัวอาคารใช้เป็นสถานที่อเนกประสงค์ ตัวอาคารก่อสร้างโดยใช้อิฐที่ผลิตในชุมชน อิฐนี้ออกแบบให้ยึดติดกันระหว่างก้อนสามารถลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างความทนทานเหมาะกับสภาวะอากาศพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีแผงระบบโซล่าติดตั้งอยู่บนหลังคาช่วยทำให้ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ส่วนหลังคาสีขาว จะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี การจัดวางตัวอาคารตามทิศเหนือ-ใต้ ช่วยถ่ายเทอากาศลมพัดผ่าน สะดวกเย็นสบาย จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ตึกเขียว” พื้นที่ด้านข้างอาคารมีระบบบำบัดน้ำเสีย มีบ่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้ตลอดปี

ติดต่อ: ภานุวัตร พัฒดล

ที่อยู่: 14/4 หมู่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง 85120
โทรศัพท์: 077 84 4085, 086 330 5086
อีเมล์:
เว็บไซต์: http://www.kclc.or.th/ewtadmin/ewt/kclc_eng/main.php?filename=index

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน ประกอบด้วย:

พิพิธภัณฑ์สึนามิ กำพวน

เป็นสถานที่รำลึกและตระหนักถึง ภัยพิบัติสึนามิ ในรูปแบบจอคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ให้ความรู้และนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากคนในชุมชนด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแห่งที่ 21 ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดระนอง ศูนย์ฯมีคอมพิวตอร์ โปรแกรมทันสมัย 14 เครื่องและอินเตอร์เนทความเร็วสูง ในห้องปรับอากาศ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนทให้กับชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาแล้วหลายรุ่น ตามหลักสูตรของไมโครซอฟท์ที่กระทรวงไอซีทีกำหนดไว้

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอามานะห์สุขสำราญจำกัด

เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งแรกในจังหวัดระนอง เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 ให้บริการด้านเงินออม สินเชื่อเงินกู้ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย สำนักงานอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน ความสำเร็จเกิดจากการพัฒนาโครงการจัดการกลุ่มกองทุนหมุนเวียนจนกระทั่งยกระดับเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสถาบันทางการเงินที่มั่นคงถูกต้องตามกฎหมาย

การพัฒนากองทุนขนาดเล็ก

การทำการเกษตร ร่วมกับการเลี้ยงเป็ด ปลานิล และปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเพิ่มคุณค่าโภชนาการแก่คนในพื้นที่ กองทุนอื่นๆ ได้ช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆ เช่น การทำผ้าคลุมศีรษะ การปลูกข่าเหลือง และการร้อยลูกปัด

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

ศูนย์ฯ ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนแก่คนในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ โปรแกรมเหล่านี้เป็นการให้ภาพรวมของการป้องกันภัยพิบัติ การบรรเทาและตอบสนองต่อภัยทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์

การปลูกป่าชายเลน

การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประสบการณ์ในด้านการศึกษา ที่รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศชุมชนท้องถิ่น ในการรวบรวมข้อมูลดดยตรงและประสบการณืของพวกเขาที่มีในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น โดยทำการสำรวจ ระบุชนิด ขยายพันธุ์ ปลูก ติดตาม และจัดการในพื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียง ทั้งนี้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการเจ้าของในพื้นที่ของพวกเขา

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวนให้การอบรมด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมแก่คนในพื้นที่ การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาที่มีผลกระทบน้อย จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านที่คงอยู่ ทั้งโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่

การจัดการขยะ

พัฒนาการปฏิบัติในการป้องกันสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และดึงดูดนักท่องเที่ยว ศูนย์ฯ ได้มีการให้บริการการอบรมเรื่องการจัดการขยะและการนำกลับมาใช้