สิ่งควรรู้

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านศาสนาและประเพณี

โปรดให้ความสนใจในเรื่องต่อไปนี้ซึ่งง่ายต่อการสังเกต และคุณจะได้รับความนับถือจากคนในพื้นที่ คุณสามารถเรียนรู้ดพิ่มได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอ่านคำแนะนำของเราได้ที่หน้าเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

  • ห้ามนำแอลกอฮอล์ สุนัข และเนื้อหมูเข้าในหมู่บ้านมุสลิม
  • ถอดรองเท้าเมื่อเข้าในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ
  • สำหรับผู้หญิงควรแต่งกายเรียบร้อย ไม่นุ่งสั้น
  • หมู่บ้านมุสลิม ไม่ควรใส่ชุดว่ายน้ำบริเวณชายหาด
  • วัฒนธรรมไทยจะไม่แสดงอาการเสน่หา เช่น กอด จูบ ออกมาในที่สาธารณะ

เกียรติภูมิ

  • ชาวบ้านและคนในพื้นที่ควรได้รับความเคารพ ไม่เป็นเพียงส่วนประกอบในภาพถ่ายของการท่องเที่ยว หากต้องการถ่ายภาพ ควรขออนุญาตก่อน
  • การให้ของขวัญแก่เด็กๆ อาจนำไปสู่ความคาดหวังและนำไปสู่การเรียกร้อง สามารถช่วยได้โดยการบริจาคให้แก่กองทุนชุมชนหรือโครงการต่างๆ

สิ่งแวดล้อม

  • กรุณาทิ้งชยะในที่ที่จัดไว้ และช่วยดูแลความสะอาดในหมู่บ้าน
  • ไม่ควรเก็บเปลือกหอยหรือปะการังจากชายหาดหรือทะเล แต่ควรจะปล่อยไว้เพื่อให้คนอื่นชื่นชมต่อไป รวมทั้งสิ่งของจากป่าเมื่อเข้าไปเดินตามเส้นทางในป่า หรือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
  • ไม่ควรให้อาหารลิงหรือชะนี หรือสัตว์ป่าอื่นๆ