ภูมิอากาศและพื้นที่

climate and geography

ภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามันเหนือมีฝนตกค่อนข้างมาก เราสามารถกล่าวได้ว่ามีเพียงสองฤดูคือ ฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะนำฝนเข้ามาในพื้นที่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการมาเยือน อย่าให้ฝนมาทำลายระยะเวลาที่น่าสนใจของคุณในพื้นที่นี้

ความหลากหลายของแหล่งอาศัย

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรมมชาติ (IUCN) ได้จัดทำแผนที่ของระบบนิเวศในพื้นที่ แสดงถึงลักษณะต่างๆ ของภูมิประเทศ โดยมีทั้ง:

  • ทุ่งหญ้าบนเกาะ
  • ป่าชายหาด
  • ปะการัง
  • หญ้าทะเล
  • ป่าดิบชื้น
  • และพื้นที่ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุทยานแห่งชาติ

พื้นที่ชายฝั่งอันดามันเหนือหลายพื้นที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งในฐานะพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เช่น อุทยานแห่งชาติศรีพังงา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ทั้งสองแห่งต่างก็มีน้ำตกที่สวยงาม และสามารถเดินป่าศึกษาระบบนิเวศที่หลากหลาย หรือหากสนใจพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอยู่ที่นี่ก็เป็นที่รู้จักกันดี ส่วนอุทยานแห่งชาติแหลมสนนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องนกชายเลนและป่าโกงกางเป็นอย่างยิ่ง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวพื้นที่อนุรักษ์ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช