บ้านทะเลนอก

บ้านทะเลนอก

ban talae nok homestay

บ้านทะเลนอกเป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมที่ได้ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ธรมมชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หมู่บ้านได้ประสบกับพิบัติภัยสึนามิ สูญเสียบ้านและชีวิตจำนวน 47 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูหมู่บ้านได้ทำการอนุรักษ์ป่าโกงกาง ป่าฝน และสัตว์น้ำ

วิถีชีวิตตามจารีตประเพณีและบ้านพักโฮมสเตย์ได้พร้อมต้อนรับคุณอยู่ที่บ้านทะเลนอก เมื่อคุณได้ลาจากบ้านทะเลนอก ความทรงจำที่จะติดไปกับคุณนั้นมีมากมาย พร้อมกับของที่ระลึกที่คุณได้ทำจากมือคุณเอง ทั้งสบู่และบาติก

เมื่อผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวของป่าโกงกาง คนขับเรือจะชี้ชวนให้คุณชมที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในป่าโกงกาง ที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและที่หลบภัยของพวกมัน และเมื่อไปเยือนป่าอนุรักษ์ของชุมชน ณ ที่แห่งนี้ จะพาคุณย้อนเวลากลับไปเมื่อหมู่บ้านยังล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลน ลากอวนชายหาดหรือตกปลาในทะเลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสัมผัสถึงวิถีของชาวประมงที่ผูกพันกับธรรมชาติ

และแน่นอนหลังจากกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดทั้งวัน การพูดคุยกับครอบครัวโฮมสเตย์พร้อมกับลิ้มรสชาดของอาหารพื้นเมืองของคนใต้ ย่อมทำให้คุณได้รู้จักกับเรื่องราวของทะเลนอกมากยิ่งขึ้น

ban talae nok villager

Ban Talae nok beach sunset