English

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนอันดามันเหนือ


View larger map.

andaman coast tourism - deserted beaches

ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือ

จากชายฝั่งทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความงดงามทางธรรมชาติ สร้างความน่าสนใจให้แก่สถานที่แห่งนี้

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอันดามันเหนือเป็นเครือข่ายของคนในพื้นที่ที่มุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ เราได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อแนะนำให้คุณได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และธรรมชาติอันงดงามของบริเวณชายฝั่งอันดามันตอนเหนือ พื้นที่ที่น่าประทับใจเชิญชวนให้มาเยือน

มุสลิม พุทธ มอแกน อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามันเหนืออย่างสงบสุข เสน่ห์แห่งปะการังและป่าฝนดิบชื้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากกัน พร้อมแนะนำตัวตนแก่ผู้มาเยือน ชาวประมงและชาวสวนต่างอาศัยในพื้นที่แห่งนี้ แบ่งปันการใช้ทรัพยากร และร่วมกันรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

พบกับข้อมูลสถานที่ที่น่าสนใจ การอนุรักษ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติของผู้คนแห่งอันดามันเหนือ ความสงบสุข เรียบง่าย และภูมิใจในความเป็นเจ้าของบ้านที่ดี

andaman coast tourism pristine jungle

หากคุณมีเวลาและสนใจที่จะพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่น่ารักแห่งอันดามันเหนือ คุณสามารถติดต่อและมาเยือนได้ตลอดเวลา ดังรายละเอียดที่นำเสนอในที่แห่งนี้

เว็บไซต์นี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ หาดทรายที่สวยงาม และป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้น คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ ข้อมูลการเดินทาง วัฒนธรรมในพื้นที่ หรือร่วมสนับสนุนโดยการเป็นอาสาสมัคร หรือร่วมในการอนุรักษ์

ขณะที่คุณมาเยือนสถานที่นี้ มีส่วนในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยติดต่อโดยตรงกับชุมชนในพื้นที่ คุณสามารถสนับสนุนวิถีชีวิตของคนในชุมชนและร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ประสบการณ์ดังกล่าวคือ การพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ คุณจะประทับใจไปกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทางเลือกหนึ่งคือ รีสอร์ตจำนวนมาก ในพื้นที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดคุณก็สามารถอิ่มเอมใจ เนื่องจากทราบดีว่าเวลาและเงินของคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

 

andaman coast handicraft demonstrations

andaman coast jungle rafting

andaman coast wildlife

 

sponsor IUCN

sponsor IUCN

sponsor IUCN

sponsor IUCN

sponsor Map

sponsor LLS friends